Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

obserwuj szkołę

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie to niepubliczna uczelnia wyższa istniejąca od 2005 roku. Kształci studentów na kilku specjalizacjach w ramach 2 kierunków: Administracja, Pedagogika. Kandydaci mogą wybierać takie specjalizacje jak: resocjalizacja, administracja ochrony środowiska, doradztwo zawodowe.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Pedagogika