Gdańska Wyzsza Szkola Humanistyczna filia Koszalin

obserwuj szkołę

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna filia Koszalin kształci studentów na kilku kierunkach m. in. na wydziałach Administracji, Pedagogiki oraz Turystyki i Rekreacji.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Pedagogika
Turystyka i Rekreacja