Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych oferuje studia na 4 kierunkach m. in. Ekonomii, Zdrowiu Publicznym, Pedagogice. W ramach każdego kierunku szkoła oferuje kilkanaście specjalności np. Logopedię, Hotelarstwo i Turystykę, Zagospodarowanie Zieleni Miejskiej