Wszechnica Świętokrzyska

obserwuj szkołę

Wszechnica Świętokrzyska niepaństwowa szkoła wyższa istniejąca od 1994 roku. Kształci studentów w ramach Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki i Wydziału Humanistyczno - Pedagogiczny. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak np. Pedagogika, Turystyka.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Filologia
Fizjoterapia
Pedagogika
Praca Socjalna
Turystyka i Rekreacja
Wychowanie Fizyczne