Wyższa Szkoła Finansów i Administracji

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Finansów i Administracji jest niepaństwową uczelnią wyższą istniejącą od 2001 roku. Szkoła kształci studentów w ramach kierunku Zarządzanie. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Zarządzanie