Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

obserwuj szkołę

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle istnieje od 2001 roku. Kształci studentów na 3 kierunkach: Ekonomia, Transport, Gospodarka Przestrzenna. W ramach każdego kierunku studenci mogą wybierać z kilku specjalności.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Ekonomia
Gospodarka Przestrzenna
Transport