Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa

obserwuj szkołę

Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku istniej od roku 1999. Kształci studentów w ramach kierunku Administracja. Uczelnia oferuje studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Szkoła w likwidacji.