Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w regionie. Została wpisana do rejestru niepublicznych wyższych szkół zawodowych w 1999 roku. Od tego czasu wykształciła wielu inżynierów, absolwentów studiów licencjackich oraz podyplomowych. Misją uczelni jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Cosmetology – Bachelor Studies in English
Dietetics – bachelor studies in English
Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
Physiotherapy – one-cycle five-year master’s studies in English