Gdańska Szkoła Wyższa

obserwuj szkołę

Gdańska Szkoła Wyższa to niepubliczna uczelnia wyższa istniejąca od 2002 roku. Szkoła oferuje kształcenie w ramach 10 kierunków pedagogika, zarządzanie i inżynieria produkcji, administracja, turystyka i rekreacja, socjologia, ekonomia, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych . Uczelnia posiada 2 Wydziały zamiejscowe w Słupsku i Olsztynie oraz centra dydaktyczne w Tczewie, Nowym Dworze Gdańskim oraz w Kartuzach.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Administracji
Administracja
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
Pedagogika
Turystyka i Rekreacja
Wydział Studiów Inżynierskich
Architektura Krajobrazu
Gospodarka Przestrzenna
Zarządzanie i inżynieria produkcji
ilość odwiedzin: 87796