Ateneum - Szkoła Wyższa

obserwuj szkołę

Ateneum - Szkoła Wyższa istnieje od 2004 roku. Kształci studentów na 3 Wydziałach: Studiów Edukacyjnych, Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa oraz Neofilologii. Szkoła oferuje kandydatom kilka kierunków m. in. Naukę o rodzinie, Europeistykę i Politologię.