Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego 

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego jest niepubliczną uczelnią wyższą. Oferuje 2 kierunki studiów: Gospodarka Przestrzenna i Ochrona Środowiska. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci szkoły otrzymują tytuł inżyniera.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Gospodarka Przestrzenna
Ochrona Środowiska