Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania 

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania oferuje studia w ramach kierunku Finanse i Rachunkowość. Studenci mogą wybrać m. in. takie specjalizacje jak Logistyka i Finanse Przedsiębiorstw, Bankowość i Ubezpieczenia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Finanse i Rachunkowość