Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania"

obserwuj szkołę

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach to niepaństwowa uczelnia wyższa istniejąca od 2004 roku. Oferuje studentom studia na kierunkach: Pedagogika, Filologia Polska, Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Pedagogika