Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu powstała w 2001 roku. Oferuje studia licencjackie na kierunkach Pedagogika, Historia, Filologia rosyjska. W ramach każdego z kierunków proponowane są specjalności np. Archiwistyka, Asystent rodziny.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Filologia
Historia
Pedagogika