Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów jest niepubliczną uczelnią wyższą. Oferuje studia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. W ramach kierunku studenci mogą wybrać 1 z 5 specjalności np. Sztuki filmowe.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Organizacja Produkcja Filmowej i Telewizyjnej