Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

obserwuj szkołę

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku istnieje od 1996 roku. ształci studentów na 3 kierunkach: Pedagogika, Psychologia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, w ramach których oferuje kilkanaście spacjalności.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Pedagogika
Praca Socjalna
Psychologia