Uniwersytet Zielonogórski

obserwuj szkołę

Uniwersytet Zielonogórski istnieje od roku 2001. Kształci studentów na 12 Wydziałach.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Automatyka i Robotyka
Biznes Elektroniczny
Efektywność Energetyczna
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Informatyka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Architektura
Budownictwo
Inżynieria Środowiska
Wydział Mechaniczny
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Biomedyczna
Mechanika i Budowa Maszyn
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Artystyczny
Architektura Wnętrz
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Grafika
Jazz i Muzyka Estradowa
Malarstwo
Sztuki wizualne
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Bezpieczeństwo Narodowe
Ekonomia
Logistyka
Zarządzanie
Wydział Fizyki i Astronomii
Fizyka
Fizyka Medyczna
Inżynieria kosmiczna
Wydział Humanistyczny
Coaching i doradztwo filozoficzne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Europeistyka i stosunki transgraniczne
Filologia angielska
Filologia francuska w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim
Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Filologia Germańska
Filologia Polska
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
Filozofia
Historia
Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
Kulturoznawstwo
Literatura popularna i kreacje światów gier
Politologia
Stosunki Międzykulturowe
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Informatyka i Ekonometria
Inżynieria Danych
Matematyka
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Pedagogika
Pedagogika Specjalna
Praca Socjalna
Psychologia
Socjologia
Wydział Nauk Biologicznych
Biologia
Biotechnologia
Ochrona Środowiska
Wydział Prawa i Administracji
Administracja
Prawo
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Lekarski
Pielęgniarstwo
Wychowanie Fizyczne
Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
Administracja
Energetyka
Gospodarka i rozwój zrównoważony
Ogrodnictwo
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Turystyka i Rekreacja
Żywienie człowieka i dietoterapia