Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  • Wrocław,ul. C. K. Norwida 25/27
  • zobacz na mapie
  • tel:rekrutacja 71 32 01 075 ; centrala 71 32 05 020
    fax:+48 71 320 54 04, 328 35 76
obserwuj szkołę

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to uczelnia państwowa, jedna z najlepszych specjalistycznych szkół wyższych w Polsce. Kształci w ramach 5 wydziałów na 23 kierunkach studiów przyrodniczych i technicznych związanych z produkcją roślinną, hodowlą zwierząt, gospodarką żywnościową i medycyną weterynaryjną, a także architekturą krajobrazu, inżynierią, kształtowaniem i ochroną środowiska.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Bezpieczeństwo Żywności
Bioinformatyka
Biologia
Zootechnika
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Architektura Krajobrazu
Budownictwo
Geodezja i Kartografia
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria i Gospodarka Wodna
Inżynieria Środowiska
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Weterynaria
Wydział Nauk o Żywności
Biotechnologia
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
Towaroznawstwo
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Ekonomia
Medycyna Roślin
Ochrona Środowiska
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika Rolnicza i Leśna
Zarządzanie i inżynieria produkcji