Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

obserwuj szkołę

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego funkcjonuje od 1948 r., wtedy to we Wrocławiu utworzono Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. Uczelnia kształci studentów na 4 wydziałach m. in. na Wydziale Drygentury, Kompozycji i Teoria Muzyki, Wokalistyki. Akademia organizuje wiele imprez kulturalnych: koncerty jazzowe, symfoniczne, kameralne, spektakle operowe i in.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Drygentura
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Instrumentalistyka
Jazz i Muzyka Estradowa
Kompozycja i Teoria Muzyki
Wokalistyka