Uniwersytet Wrocławski

  • Wrocław,pl. Uniwersytecki 1
  • zobacz na mapie
  • tel:(71) 375 22 12, 343 68 47
    fax:(71) 3443421
obserwuj szkołę

Uniwersytet Wrocławski państwowa szkoła wyższa istniejąca od 1702 roku. Kształci studentów na studiach I i II stopnia m. in. na Wydziałach Matematyki, Historii, Prawa czy Europeistyki. Absolwenci w zależności od wybranego kierunku mogą uzyska tytuł magistra, licencjata, inżyniera.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo Narodowe
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dyplomacja europejska
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Ekonomia
Etnologia
Europeistyka
Filologia
Filologia Polska
Filozofia
Fizyka
Fizyka Techniczna
Geografia
Historia
Historia Sztuki
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Informatyka
Kulturoznawstwo
Matematyka
Muzykologia
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Politologia
Prawo
Psychologia
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe