Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią publiczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe. Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Cybernetyki
Bezpieczeństwo Narodowe
Informatyka
Informatyka w medycynie
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Zarządzanie
Wydział Elektroniki
Elektronika i Telekomunikacja
Energetyka
Wydział Mechaniczny
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
Biogospodarka
Logistyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Chemia
Inżynieria Materiałowa
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Budownictwo
Geodezja i Kartografia
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Inżyniernia Bezpieczeństwa
Lotnictwo i Kosmonautyka
Mechatronika
Instytut Optoelektroniki
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Optoelektronika
Wydział Logistyki
Logistyka
Obronność państwa
Logistyka w Przedsiębiorstwie