Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią publiczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe. Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo Narodowe
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biogospodarka
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kartografia
Geodezja i kataster (planowany)
Informatyka
Informatyka w medycynie
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria geoprzestrzenna (planowany)
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria systemów bezzałogowych (planowany)
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka ( profil ogólnoakademicki )
Logistyka ( profil praktyczny )
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Obronność państwa
Optoelektronika
Zarządzanie