Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią publiczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe. Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo Narodowe
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biogospodarka
Budownictwo zrównoważone
Budownictwo (wojskowe)
Chemia (cywilne)
Chemia (wojskowe)
Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
Elektronika i telekomunikacja (wojskowe)
Elektronika i telekomunikacja (cywilne)
Energetyka
Geodezja i kartografia (wojskowe)
Geodezja i kataster
Informatyka (cywilne)
Informatyka (wojskowe)
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria geoprzestrzenna
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria systemów bezzałogowych
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (cywilne)
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (wojskowe)
Logistyka ( profil ogólnoakademicki )
Logistyka (profil praktyczny - wojskowe)
Logistyka (profil praktyczny -cywilne)
Logistyka ekonomiczna (wojskowe)
Lotnictwo i kosmonautyka (cywilne)
Lotnictwo i kosmonautyka (wojskowe)
Mechanika i budowa maszyn (cywilne)
Mechanika i budowa maszyn (wojskowe)
Mechatronika (cywilne)
Mechatronika (wojskowe)
Obronność państwa
Optoelektronika
Zarządzanie