Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią publiczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe. Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo Narodowe
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biogospodarka
Budownictwo
Budownictwo zrównoważone
Chemia
Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
Elektronika i telekomunikacja ( studia wojskowe )
Elektronika i telekomunikacja (studia cywilne)
Energetyka
Geodezja i kartografia
Geodezja i kataster
Informatyka ( studia cywilne )
Informatyka ( studia wojskowe )
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria geoprzestrzenna
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria systemów bezzałogowych
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka ( profil ogólnoakademicki )
Logistyka ( profil praktyczny )
Logistyka ekonomiczna
Lotnictwo i kosmonautyka ( studia cywilne )
Lotnictwo i kosmonautyka ( studia wojskowe )
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika ( studia cywilne )
Mechatronika ( studia wojskowe )
Obronność państwa
Optoelektronika
Zarządzanie