Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  • Warszawa,ul. Nowoursynowska 166
  • zobacz na mapie
  • tel:(22) 59-31-000
    fax:(22) 59-31-087
obserwuj szkołę

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jeden z najstarszych i największych uniwersytetów przyrodniczych w Polsce. Kształci studentów w ramach 13 Wydziałów m. in. Leśnego, Nauki o Zwierzętach, Nauki o Żywności. Oferuje kandydatom kilkanaście kierunków studiów m. in. Towaroznawstwo, Zootechnikę, Weterynarię oraz Architekturę Krajobrazu.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura Krajobrazu
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Informatyka i Ekonometria
Inżynieria Środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Ochrona Środowiska
Ogrodnictwo
Pedagogika
Rolnictwo
Socjologia
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Drewna
Technologia Energii Odnawialnej
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
Towaroznawstwo
Turystyka i Rekreacja
Weterynaria
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika