Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

obserwuj szkołę

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie istnieje do 1954 roku i do 1999 nosił nazwę Akademii Teologii Katolickiej. W rama 9 Wydziałów oferuje 33 kierunki. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki ja np. Socjologia, Religioznawstwo, Historia oraz Fizyka.