Akademia Obrony Narodowej

  • Warszawa,al. gen. A. Chruściela 103
  • zobacz na mapie
  • tel:0-22) 6-813-401
    fax:(022) 6-813-175
obserwuj szkołę

Akademia Obrony Narodowej powstała w 1990 r. w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Uczelnia kształci zarówno wojskowych jak i cywilnych studentów. Kandydaci mogą studiować m. in. bezpieczeństwo wewnętrzne, logistykę, zarządzanie. Absolwenci zdobywają wiedzę potrzebną w instytucjach związanych z obronnością państwa.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Europeistyka
Historia
Logistyka
Stosunki Międzynarodowe
Zarządzanie