Szkoła Główna Służby Pożarniczej

obserwuj szkołę

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej i istnieje od 1971 roku. Uczelnia kształci w rama 2 Wydziałów: Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Szkoła współpracuje z uczelniami zagranicznymi i organizacjami międzynarodowymi.