Chrześcijańska Akademia Teologiczna

obserwuj szkołę

Chrześcijańska Akademia Teologiczna to publiczna uczelnia ekumeniczna. Kształci studentów na kierunkach: Pedagogika, Praca Socjalna, Teologia. Akademia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia oraz w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Pedagogika
Praca Socjalna
Teologia