Uniwersytet Mikołaja Kopernika

obserwuj szkołę

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu istnieje od roku 1945 i jest jedną z lepszych uczelni wyższych w Polsce. Na 17 Wydziałach proponuje studentom kilkadziesiąt kierunków m. in. Farmację, Fizykę, Dietetykę oraz Rzeźbę. Uczelnia kształci pracowników naukowych, prowadzi badania naukowe i udostępnia ich wyniki.