Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

obserwuj szkołę

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny jest uczelnią publiczną, która powstała w 2009 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskie. Uczelnia skupia 10 wydziałów, na których dostępnych jest ponad 40 kierunków studiów w szerokim przekroju dziedzin: technicznych, technologicznych, nauk przyrodniczych i rolniczych oraz ekonomicznych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Bioinformatyka
Biologia
Biotechnologia
Zootechnika
Wydział Budownictwa i Architektury
Architektura i Urbanistyka
Budownictwo
Budownictwo - inżynier europejski
Inżynieria Środowiska
Wzornictwo
Wydział Ekonomiczny
Ekonomia
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie
Wydział Elektryczny
Automatyka i Robotyka
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Teleinformatyka
Wydział Informatyki
Informatyka
Inżynieria Cyfryzacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Energetyka
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria materiałowa w j. ang.
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Architektura Krajobrazu
Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych
Gospodarka Przestrzenna
Ochrona Środowiska
Odnawialne Źródła Energii
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika Rolnicza i Leśna
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Eksploatacja Mórz i Oceanów
Mikrobiologia Stosowana
Rybactwo
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Budowa Jachtów
Inżyniernia Bezpieczeństwa
Oceanotechnika
Transport
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Chemia
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Nanotechnologia
Ochrona Środowiska
Technologia Chemiczna