Akademia Morska w Szczecinie

obserwuj szkołę

Akademia Morska w Szczecinie to państwowa uczelnia cywilna podlegająca Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną. Ważnym elementem edukacji w Akademii Morskiej w Szczecinie jest praktyczna nauka zawodu realizowana w bardzo szerokim zakresie. Dbamy o odpowiednie zaplecze dydaktyczne i naukowe, sprzęt najnowszej generacji i zgodność programów kształcenia ze standardami międzynarodowych konwencji STCW.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział WI-ET
Logistyka
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Nawigacyjny
Geodezja i Kartografia
Navigation (in English)
Nawigacja
Oceanotechnika
Żegluga śródlądowa
Wydział Mechaniczny
Inżynieria eksploatacji
Mechanical engineering (in English)
Mechanika i Budowa Maszyn
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Mechatronika
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Informatyka
Teleinformatyka