Akademia Morska w Szczecinie

obserwuj szkołę

Kształcimy poszukiwanych specjalistów. Akademia Morska w Szczecinie to państwowa uczelnia techniczna podlegająca Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. Podstawowym zadaniem szkoły jest wyszkolenie kadry na potrzeby gospodarki morskiej. Akademia oferuje kształcenie na 3 wydziałach: Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, Mechanicznym i Nawigacyjnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Logistyka
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Nawigacyjny
Geodezja i Kartografia
Geoinformatyka
Informatyka
Nawigacja
Oceanotechnika
Transport
Żegluga śródlądowa
Wydział Mechaniczny
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika