Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie istnieje od roku 1998. Oferuje kandydatom takie kierunków jak Energetyka, Ogrodnictwo, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka i in. W ramach każdego kierunku studenci mają do wyboru kilka specjalności.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Energetyka
Finanse i Rachunkowość
Logistyka
Ochrona Dóbr Kultury
Ogrodnictwo
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
Turystyka i Rekreacja