Akademia Pomorska w Słupsku

obserwuj szkołę

Akademia Pomorska w Słupsku, najpierw pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska, później jako Pomorska Akademia Pedagogiczna istnieje od 1969 r. Akademia kształci studentów na 3 Wydziałach: Edukacyjno-Filozoficzny, Filologiczno-Historyczny i Matematyczno-Przyrodniczy. Uczelnia oferuje kandydatom m. in. studia na kierunku Ochrona Środowiska, Politologia, Zdrowie Publiczne oraz Matematyka.