Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

obserwuj szkołę

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera.