Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu to publiczna uczelnia istniejąca od 2007 roku. Kształci studentów na 4 kierunkach: Filologia, Kosmetologia, Mechatronika i Ogrodnictwo. Uczelnia oferuje studia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarntm.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Filologia
Kosmetologia
Mechatronika
Ogrodnictwo