Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Poznań,ul. Wieniawskiego 1
  • zobacz na mapie
  • tel:(61) 829 43 66, (61) 829 43 75, (61) 829 43 76
    fax:(61) 829 40 29
obserwuj szkołę

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) to jeden z trzech najlepszych uniwersytetów w Polsce (według prestiżowego rankingu szkół wyższych "Rzeczpospolitej" i magazynu "Perspektywy"). UAM to uczelnia, która łączy tradycje sięgające 1919 roku z nowoczesną bazą dydaktyczną i projektami badawczymi na europejskim poziomie.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Prawa i Administracji
Administracja
Europeistyka
Prawo
Zarządzanie
Wydział Fizyki
Akustyka
Astronomia
Biofizyka
Fizyka
Fizyka Medyczna
Optometria
Reżyseria Dźwięku
Techniczne Zastosowania Internetu
Technologie Komputerowe
Wydział Historyczny
Archeologia
Etnologia
Europeistyka Kulturowa
Historia
Historia Sztuki
Kultura klasyczna
Muzykologia
Wschodoznawstwo
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Bałkanistyka
Filmoznawstwo i Kultura Mediów
Filologia
Filologia Polska
Filologia Polska Jako Obca
Filologiczno-Historyczne Studia Środkowoeuropejskie
Komunikacja Europejska
Media interaktywne i widowiska
Wiedza o Teatrze
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Bezpieczeństwo Narodowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Politologia
Stosunki Międzynarodowe
Wydział Biologii
Bioinformatyka
Biologia
Biotechnologia
Ochrona Środowiska
Wydział Chemii
Chemia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Ochrona Dóbr Kultury
Pedagogika
Wydział Neofilologii
Filologia
Filologia angielska
Wydział Nauk Społecznych
Filozofia
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo
Praca Socjalna
Psychologia
Socjologia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Geografia
Geoinformacja
Geologia
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Wodna
Turystyka i Rekreacja
Wydział Matematyki i Informatyki
Informatyka
Matematyka
Wydział Studiów Edukacyjnych
Pedagogika
Pedagogika Specjalna
Wydział Teologiczny
Dialog i Doradztwo Społeczne
Teologia
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)