Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • Poznań,al. Niepodległości 10
  • zobacz na mapie
  • tel:+48 61 856 90 00
    fax:+48 61 866 89 24
obserwuj szkołę

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to państwowa uczelnia wyższa istniejąca od 1926 roku. Oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształci studentów na takich kierunkach jak Ekonomia, Polityka Społeczna czy Gospodarka Turystyczna.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Ekonomii
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Polityka Społeczna
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Gospodarka Turystyczna
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Informatyka i Ekonometria
Wydział Towaroznawstwa
Towaroznawstwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania
Finanse i Rachunkowość
Gospodarka Przestrzenna
Zarządzanie