Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

obserwuj szkołę

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu istniej od roku 1950. Uczelnia kształci studentów na wielu kierunkach m. in. Optometrii, Zdrowia Publicznego, Biotechnologii oraz Farmacji. Uniwersytet współpracuje z 5 szpitalami klinicznymi w Poznaniu.