Politechnika Poznańska

  • Poznań,Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5
  • zobacz na mapie
  • tel:(61) 665-3537, -833-3881
    fax:(61) 665-3770
obserwuj szkołę

Politechnika Poznańska to państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym. Kształci studentów na kilkunastu kierunkach m. in. Inżynierii Środowiska, Logistyce, Energetyce oraz Automatyce i Robotyce. Wsród oferty edukacyjnej uczelni są też kierunki zamawiane.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura i Urbanistyka
Automatyka i Robotyka
Bioinformatyka
Budownictwo
Edukacja Techniczno- Informatyczna
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka Techniczna
Informatyka
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Logistyka
Matematyka
Techniczne Zastosowania Internetu
Technologia Chemiczna
Technologia Ochrony Środowiska
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji