Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

obserwuj szkołę

Akademia Muzyczna w Łodzi powstała na początku XX wieku jako Konserwatorium Muzyczne Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. Studenci mają do wyboru kilkanaście kierunków na 4 wydziałach m. in. kompozycja lub edukacja artystyczna. Uczelnia współpracuje z 35 uczelniami w Europie dzięki czemu studenci i pedagodzy mają możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Instrumentalistyka