Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

obserwuj szkołę

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszym katolickim uniwersytetem w Europie Środkowo-Wschodniej i należy do najstarszych uniwersytetów w Polsce. W ciągu swojej historii stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływa na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując uznanie w kraju i za granicą. Misja KUL to prowadzenie badań naukowych w harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie kultury chrześcijańskiej.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja
Administrowanie ochroną zdrowia
Europeistyka
Prawo
Prawo Kanoniczne
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Architektura Krajobrazu
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Matematyka
Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo Narodowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Ekonomia
Pedagogika
Politologia
Psychologia
Socjologia
Zarządzanie
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Biotechnologia
Ochrona Środowiska
Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo
Filologia angielska
Filologia Germańska
Filologia Klasyczna
Filologia niderlandzka
Filologia Polska
Filologia Romańska
Filologia Słowiańska
Historia
Historia Sztuki
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
Sinologia
Teksty kultury i animacja sieci
Wiedza o Teatrze
Wydział Filozofii
Filozofia
Kulturoznawstwo
Przyrodoznawstwo i Filozofia Przyrody
Retoryka Stosowana
Wydział Teologii
Mediteranistyka
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Praca Socjalna
Teologia
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne