Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  • Lublin,ul. Akademicka 13
  • zobacz na mapie
  • tel:(81) 533-35-49, 445-66-77
    fax:(81) 533-35-49
obserwuj szkołę

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie istnieje od roku 1955. Kształci studentów na kilkunastu kierunkach np. Transporcie, Ogrodnictwie, Zootechnice i Biologii. Uczelnia ma charakter agrokulturalny.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura Krajobrazu
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Żywności
Biologia
Biotechnologia
Edukacja Techniczno- Informatyczna
Ekonomia
Geodezja i Kartografia
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Środowiska
Leśnictwo
Ochrona Środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Rolnictwo
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
Towaroznawstwo
Transport
Turystyka i Rekreacja
Weterynaria
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika