Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zapoczątkowała swoją działalność w lipcu 1999 roku. Uczelnia kształci na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim, w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jako pierwsza uczelnia w Polsce wprowadziła studia dualne, które umożliwiają studentom równocześnie naukę i pracę w zawodzie. Szkoła prowadzi tez studia podyplomowe oraz proponuje bogatą ofertę specjalności i kursów dokształcających.