Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

  • Kraków,Al. Mickiewicza 21
  • zobacz na mapie
  • tel:(12) 633 13 36
    fax:(12) 633 62 45
obserwuj szkołę

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie powstała w 1953 jako Wyższa Szkoła Rolnicza. Kształci studentów na 23 kierunkach np. Rybactwie, Ochronie Środowiska, Biologii i Ekonomii. Uniwersytet jest jedną z lepszych uczelni rolniczych w Polsce (6 miejsce).

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura Krajobrazu
Biologia
Biotechnologia
Ekonomia
Geodezja i Kartografia
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria Środowiska
Leśnictwo
Ochrona Środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Rybactwo
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
Towaroznawstwo
Weterynaria
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika