Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

obserwuj szkołę

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie istnieje od 1818 r. Uczelnia oferuje kandydatom na studia 6 Wydziałów w tym m. in. Wydział Malarstwa, Wydział Grafiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Studenci akademii mają możliwość skorzystać z dofinansowywanych przez Unię Europejską staży.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura Wnętrz
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Plastycznej
Grafika
Intermedia
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Malarstwo
Rzeźba
Scenografia
Wzornictwo