Akademia Górniczo-Hutnicza

obserwuj szkołę

Akademia Górniczo-Hutnicza, jedna z najlepszych i największych uczelni technicznych w kraju, istnieje od 1919 r., kiedy to ogłoszono jej otwarcie pod nazwą Akademia Górnicza. Kształci studentów na 50 kierunkach prowadzonych przez 15 wydziałów m.in. Górnictwa i Geoinżynierii, Odlewnictwa i Metali Nieżelaznych. Akademia oferuje możliwość odbycia praktyk i stażu za granicą oraz kładzie duży nacisk na naukę języków obcych.