Akademia Górniczo-Hutnicza

obserwuj szkołę

Akademia Górniczo-Hutnicza, jedna z najlepszych i największych uczelni technicznych w kraju, istnieje od 1919 r., kiedy to ogłoszono jej otwarcie pod nazwą Akademia Górnicza. Kształci studentów na 50 kierunkach prowadzonych przez 15 wydziałów m.in. Górnictwa i Geoinżynierii, Odlewnictwa i Metali Nieżelaznych. Akademia oferuje możliwość odbycia praktyk i stażu za granicą oraz kładzie duży nacisk na naukę języków obcych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Automatyka i Robotyka
Budownictwo
Ceramika
Chemia Budowlana
Edukacja Techniczno- Informatyczna
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka Medyczna
Fizyka Techniczna
Geodezja i Kartografia
Geofizyka
Górnictwo i Geologia
Grafika
Informatyka
Informatyka i Ekonometria
Informatyka Stosowana
Inżynieria Akustyczna
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Inżynieria Obliczeniowa
Inżynieria Środowiska
Kulturoznawstwo
Matematyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika
Metalurgia
Ochrona Środowiska
Socjologia
Technologia Chemiczna
Turystyka i Rekreacja
Wirtotechnologia
Zarządzanie i inżynieria produkcji