UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

obserwuj szkołę

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej to uczelnia z 70-letnią tradycją, a także jedna z najdynamiczniej rozwijających się szkół wyższych w Krakowie – mieście akademickim, tętniącym życiem studenckim. Niepowtarzalna atmosfera oraz bogata baza kulturalna, sportowa i rekreacyjna Krakowa co roku przyciąga dziesiątki tysięcy osób z Polski i z zagranicy chcących tu studiować.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Humanistyczny
Administracja
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Ekonomia Społeczna
Etyka - Mediacje i negocjacje
Filozofia
Historia
Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
Politologia
Prawo
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Wydział Filologiczny
Architektura Informacji
Filologia
Filologia Polska
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Wydział Pedagogiczny
Bezpieczeństwo Narodowe
Pedagogika
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Pedagogika Specjalna
Praca Socjalna
Psychologia
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Bioinformatyka
Biologia
Geografia
Geografia przestrzenna
Monitoring Środowiska Przyrodniczego
Ochrona Środowiska
Odnowa Biologiczna
Turystyka i Rekreacja
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Edukacja Techniczno-Informatyczna
Fizyka
Informatyka
Matematyka
Wydział Sztuki
Animacja kultury w przestrzeni społecznej
Digital Design
Grafika
Malarstwo
Sztuka i media
Wzornictwo