Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

obserwuj szkołę

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi studia na czterech wydziałach w kilkunastu kierunkach kształcenia. Prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie). Są to zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne.