Akademia Muzyczna w Krakowie

obserwuj szkołę

Akademia Muzyczna w Krakowie to druga najstarsza uczelnia muzyczna w Polsce. Powstała w 1888 r. jako Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego. Kandydaci na studia mają do wyboru kierunki na 3 Wydziałach: Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Instrumentalnym oraz Wokalno-Aktorskim. Akademia kształci artystów-muzyków na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.