Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

obserwuj szkołę

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie jako samodzielna jednostka istnieje od 1950 r., kiedy to została przekształcona z 2-letniego Studium Wychowania Fizycznego, w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Uczelnia kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Kandydaci mogą studiować: Wychowania Fizycznego, Fizjoterapię oraz Turystykę i Rekreację. W ramach poszczególnych kierunków studiów akademia oferuje kilkanaście specjalności.