Politechnika Krakowska

  • Kraków,ul. Warszawska 24
  • zobacz na mapie
  • tel:(12) 628 22 02
    fax:(12) 628 20 57
obserwuj szkołę

Politechnika Krakowska to jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. W ramach studiów I i II stopania uczelnia prowadzi 21 różnch kierunków. Oferuje m. in. kształcenie na takich kierunkach jak Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Inżynieria Biomedyczna, które zostały objete programem kształcenia zamawianego.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura i Urbanistyka
Architektura Krajobrazu
Automatyka i Robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka Techniczna
Informatyka
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Matematyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Nanotechnologie i Nanomateriały
Ochrona Środowiska
Technologia Chemiczna
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji