Politechnika Koszalińska

obserwuj szkołę

Politechnika Koszalińska jest jedyną publiczną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym i jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim oraz jedną z największych instytucji Koszalina.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Budownictwo
Geodezja i Kartografia
Inżynieria Środowiska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Elektronika i Telekomunikacja
Informatyka
Wydział Technologii i Edukacji
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Materiałowa
Mechatronika
Pedagogika
Wydział Mechaniczny
Energetyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Logistyka
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie
Wydział Humanistyczny
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Europeistyka
Filologia germańska
Filologia angielska
Instytut Wzornictwa
Architektura Wnętrz
Wzornictwo
Wydział Przemysłu Drzewnego
Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym